Ettevõttest Toggle

Thermory AS – maailma suurim termopuidu ja saunamaterjalide väärindaja

 

Aastal 2018 ühendasid Ha Serv OÜ ja Thermory AS oma jõud, mille tulemusel tekkis maailma suurim termopuidu ja saunamaterjalide väärindaja. Ühiselt jätkatakse ettevõtte nime all Thermory AS.

Thermory tooteportfelli kuuluvad termotöödeldud täispuidust terrassi-, voodri- ja põrandalauad ning saunamaterjal, mida esindab enam kui 50 riigis üle maailma bränd Thermory. Valmissaunasid esindab bränd Auroom.

Ettevõtte peakontor asub Tallinnas ning tootmiskompleksid Harjumaal, Tartumaal ja Soomes Teuvas.  Lisaks kuuluvad ettevõttele saeveskid Eestis ja Valgevenes ning tütarettevõte USA-s. Thermory pakub tööd enam kui 500 inimesele.

Thermory AS ekspordib ligi 98% oma toodangust ja seda üle maailma. Müügikäibelt suurimad sihtriigid on Soome, Saksamaa, USA ja Norra. Kaugeimad sihtriigid on näiteks Jaapan, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika Vabariik. Tänu silmapaistvale müügihaardele ja käibenumbritele tunnustati 2018a Eesti Ettevõtlusauhindadel Thermory AS-i ka tiitliga Aasta Eksportöör.

 

 

NUTIKAS ehk “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” on üks suuremaid ettevõtetele teadusuuringuteks ning tootearenduseks mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teistelt teadusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meede aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Meede tõstab ka teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (IKT, tervisetehnoloogiad, ressursside tõhusam kasutamine). Meetme rakendaja on SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga.
Projekti nimi: Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele.
Eesmärk: Töötada välja juhtimispõhimõtted ja neid toetava tarkvara põhimõttelise lahenduse optimeerimaks Thermory AS toormaterjaliga seotud tootmisahelat (toorme hankimisest kuni toodangu valmimiseni).
Oodatav tulemus: Muuta Thermory AS puidutööstus-ettevõte läbi puiduressursside optimeeritud kasutuse senisest veelgi efektiivsemaks.
Toetuse summa: 89 412 eur